Mrs Widow.

Feiten

 

Activiteiten

 

Blog

 

Contact

 
 

Van 245  miljoen weduwen in de wereld leven er 100 miljoen in armoede. Anderhalf miljoen kinderen van arme weduwen zullen sterven  voordat ze vijf jaar oud zijn.

bron: comprehensive research study recently (Vijay Dutt, Invisible Forgotten  Sufferers – the Plight of Widows around the World, with research by  Risto F Harma, Loomba Foundation / Konark Publishers, Delhi, 2010)

http://www.theloombafoundation.org/about/the-issues

 

`Vrouwen kunnen enorm kwetsbaar worden als hun mannen overlijden. Veel te veel weduwen zijn uitgesloten van erfrecht, eigendomsrecht op land en vee, sociale voorzieningen, ziekenverzorging of onderwijs...

Discriminatie kan vele vormen aannemen. Weduwen kunnen hun zaken soms alleen maar regelen met behulp van mannelijke beschermers. Zij kunnen worden uitgestoten door de gemeenschap waar ze met hun mannen leefden, gedwongen worden te hertrouwen, of ongestraft fysiek worden misbruikt. Hun kinderen zullen vaker hun scholen niet afmaken en zullen terecht komen in een intergenerationele cirkel van armoede.`

bron: Secretaris Generaal van de Verenigde Naties Ban Ki Moon over Internationale Weduwen Dag op 23 juni 2012 (gedeelte van zijn boodschap) http://www.un.org/en/events/widowsday/2012/sgmessage.shtml

 

`Afwezig in de statistieken, onopgemerkt door onderzoekers, genegeerd door nationale  en locale overheden en veelal over het hoofd gezien door hulpverleners; de leefomstandigheden van veel weduwen zijn feitelijk onzichtbaar. Toch  is misbruik van weduwen en hun kinderen één van de zwaarste schendingen  van de rechten van de mens en de hedendaagse vooruitgang. 

Miljoenen weduwen leven in extreme armoede, worden uitgesloten, hebben te maken met geweld, zijn dakloos, ziek en worden juridisch en gewoonterechtelijk gediscrimineerd. Om speciale erkenning te geven aan de situatie van weduwen van alle leeftijden, regio`s en culturen, heeft de United Nations 23 juni 2011 tot eerste Internationale Weduwendag verklaard.`

bron:United Nations background information for International Widows Day, 23 June

 http://www.un.org/en/events/widowsday/background.shtml